Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
NEAΌλες οι εργασίες που πραγματοποιούμε γίνονται με βάση την οδηγία Ε.Ε.93/43, τις προδιαγραφές του συστήματος H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) και τις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων):
  • Άδεια Υπουργείου Γεωργίας
    (Αρ. Αδ. 95612/19-5-2000)
  • Εγκεκριμένα σκευάσματα
  • Επαγγελματίες ψεκαστές
  • Επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα

Πρωταρχικό μέλημα της ΒΙΩΝ είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα να ικανοποιούν τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους καθώς και τα πλέον αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΦΕΤ, HACCPΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

www.
www.
www.
www.
www.

www.

www.c

www

www.

ww


Hosting and Design by infocus